Nezařazené

www firiem

Tvorba stránky je do istej miery formou reklamy pre formu. Návštevník tam zistí :

  • Čím sa firma zaoberá
  • Aký je jej výrobný program
  • Aká je jej história
  • Kde daná firma sídli a kde má svoje pobočky a miestne pobočky
  • Niekedy je na stránke uvedený aj príbeh vzniku firmu, zvlášť ak je firmou rodinnou s tradíciou a celé generácie sa venujú výrobe toho istého produktu

web.png

Je dôležité si tieto údaje prečítať ?
Celkom isto áno, ak potrebujete :

  • Objednať tovar z danej firmy
  • Zistiť, kde si budete môcť uplatniť reklamáciu
  • Ak si chcete dať vypočítať cenovú kalkuláciu

 Okrem stránky firmy si ale veru nezabudnite pozrieť aj stránku  „dlznici.sk“ , aby ste videli, s kým budete mať dočinenia. Či sa jedná o firmu zodpovednú, alebo nie.
 
Ak firma sa nespráva zodpovedne k štátu pri platení odvodov pre zamestnancov tak celkom iste nemá ani kvalitnú prácu. Viete si predstaviť zamestnanca, za ktorého zamestnávateľ  neodvádza odvody, aby on pre neho odvádzal vynikajúcu prácu ? Zaiste je to veľmi nepravdepodobné. Mnohokrát sa mi toto overovanie osvedčilo.
Iste, nie je to jeden jediný ukazovateľ kvality, ale o mnohom o zamestnávateľovi vypovedá.
 
Ak ste vy vlastníkmi www stránky tak majte na zreteli, že nestačí stránku mať, ale je potrebné na ňu prilákať ľudí, aby si ju pozreli. Stránka sama o sebe nie je ešte reklamou !

počítač.jpg
  
Výzor a grafika stránky musia zákazníka upútať a nie odradiť. Čo to znamená ?  Neznamená to iba pekné obrázky, ale aj dobrú čitateľnosť textu- nie napríklad červenú na tmavom podklade. Rovnako sa návštevník musí na stránke dobre orientovať a musí fungovať intuitívne, bez akýchkoľvek  predošlých počítačových zručnosti. Vyskúšajte si ju na niekom staršom z Vášho okolia, či ju vie ovládať, či si tam vie všetko nájsť. Treba mať na zreteli nielen segment mládeže a strednej generácie, ale aj segment strednej počítačovo negramotnej a staršej  generácie.