Nákupy

Kvalita pitnej vody

Je dokázané, že voda tvorí väčšiu časť nášho tela. Z tohto dôvodu je významná pre náš život, pre správne fungovanie jednotlivých orgánov. Pitná voda sa považuje za životodarnú tekutinu, ktorá čistí celé telo v zmysle jeho zbavovania od negatívnych látok a zároveň ho hydratuje a harmonizuje.

Zaujímali ste sa niekedy o zloženie pitnej vody vo vašej domácnosti? Na základe rozboru môžete zistiť podiel jednotlivých minerálov. Je vedecky známe, aké by malo byť ideálne zastúpenie prvkov a minerálov v pitnej vode. Aj nadmiera istých prvkov, môže naznačovať isté negatívne vplyvy napríklad na tráviaci systém nášho organizmu.

kvalitná pitná voda

Na trhu môžete nájsť takzvané zmäkčovače vody, ktoré menia tvrdú vodu na prijateľnú pre naše fungovanie a to znižovaním nadmerného množstva vápnika a horčíka. Tvrdú vodu je možné rozpoznať aj bez jej rozboru na základe toho, že vytvára biely povlak na batérií a v jej bezprostrednom okolí, kde sa dostáva.

Pitná voda sa získava z podzemnej a povrchovej vody a v mnohých prípadoch, pokiaľ sa nejedná o vodu z čistej studničky, kde vyviera, je ju potrebné dezinfikovať a čistiť. Dezinfekcia pitnej vody prostredníctvom ultrafialového žiarenia je jedinečný spôsob, ako zaistiť zdravú vodu bez baktérií a iných mikroorganizmov, ktoré sa nevyznačujú pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie.

zdroj pitnej vody

K výhodám takéhoto spôsobu dezinfekcie vody patrí to, že minerálne zložky zostávajú v pitnej vode v nezmenenom zastúpení. Na vyčistenie vody sa nepoužívajú žiadne chemikálie a navyše sa z vody odstránia všetky neprospešné zárodky, ktoré by mohli byť príčinou tráviacich ako aj iných ochorení. Ak si želáte dozvedieť sa o danom spôsobe dezinfekcie vody viac, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našich uvedených kontaktných údajov. Radi vám zodpovieme vaše otázky. V našej ponuke nájdete produkty, ktoré vám pomôžu udržať zloženie vody vo vašej domácnosti v najvyššej kvalite.