Nákupy

Dôležitosť voľby dobrého sídla spoločnosti

Pokiaľ začnete podnikať a využijete na to niektorú z právnych foriem obchodných spoločností, je nevyhnutné do Obchodného registra pri jej zakladaní zapísať aj jej obchodné sídlo. Toto sídlo sa zapisuje v znení jeho presnej adresy na všetkej dôležitej dokumentácií, pričom ako adresa môžu byť zvolené všetky priestory, ktoré majú určené svoje vlastné súpisné číslo. Dôležité však je zabezpečiť, aby ste na využívanie adresy ako obchodného sídla, ktorej nie ste majiteľom, mali potvrdený súhlas od jej vlastníka. Ako sídlo si, ale nemusíte zvoliť vyslovene prenájom u vlastníka nehnuteľnosti, ale v prípade, že nevyhnutne nevyžaduje vaša podnikateľská činnosť zvláštne vybavenie alebo kancelársky priestor, môžete si ako sídlo spoločnosti zvoliť aj vaše bydlisko.

obchodné sídlo

Výber sídla môže mať však značný vplyv na dojem, ktorý bude spoločnosť vzbudzovať pred svojimi zákazníkmi, dodávateľmi, obchodnými partnermi a inými subjektmi. Osobná adresa niekde na vidieku alebo v malej neznámej dedine môže tým pádom mienku o danej spoločnosti skôr zhoršiť, a preto sa oplatí vyberať výhodnejšiu adresu niekde vo väčšom meste. Zakúpenie a prenájom takýchto priestorov vo veľkých mestách však môže byť celkom dosť nákladná záležitosť. Na trhu, ale jestvuje možnosť prenajatia sídla spoločnosti, ktoré je virtuálne a jeho mesačný nájom následne nie je až tak veľmi drahý, ako klasické formy nájmov.

sídlo spoločnosti

Virtuálne sídlo umožňuje využitie reálnej adresy, na ktorej však nebudete naozaj fyzicky sídliť, avšak bude vám tam doručovaná pošta a obchodná korešpondencia, ktorú si môžete nechať asistentom preposielať na ľubovoľné miesto. Na takejto adrese môže tým pádom sídliť niekoľko spoločností súčasne, pričom benefitom je zároveň aj častá doplnková služba, ktorá sa pri využívaní virtuálnych sídiel vyskytuje, a je ňou možnosť zapožičania zasadacej miestnosti na prípadné obchodné stretnutia.